HELPD! voor vrijwilligers

 

Participatie in de breedste zin des woords is wereldwijd een grote uitdaging. Overheden en overheidsorganisaties ontlenen hun bestaansrecht aan het draagvlak onder de burgers. Nederland loopt voorop in het betrekken van burgers bij verschillende vrijwilligersinitiatieven. Toch zijn er ook in Nederland uitdagingen op dit gebied.

De huidige crisis maakt de noodzaak van vrijwillige bijdragen nog zichtbaarder.

Op dit moment wordt verwacht dat de vrijwilligersorganisaties in het post-coronatijdperk op de lange termijn voor een grote uitdaging zullen staan ​​om de nieuwe vrijwilligers te vinden.

Uit onderzoek blijkt dat mensen incidenteel en vrijblijvend hulp bieden (nu ze in een crisis verkeren), terwijl er in de post-coronaperiode vooral behoefte zal zijn aan duurzame hulp. Het soort hulp waar de bestaande vrijwilligersorganisaties zich in specialiseren.

Uit een onderzoek gedaan naar de inbreng van jongeren als vrijwilliger blijkt dat steeds minder jongeren actief zijn in het vrijwilligersnetwerk.

Mede als gevolg van deze uitdagingen biedt CoTown technologie om het vrijwilligerslandschap nog diverser en interessanter te maken. Door gebruik te maken van onze oplossing wordt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker voor deelnemers en organisaties.

Investeer in uw vrijwilligerspool. Zet onze digitale oplossing in om de impact van uw organisatie te vergroten.

 Is uw organisatie ook bezig met het activeren en behouden

van de vrijwilligers om de participatie te verhogen?

Wij helpen u graag.

of neem contact op met ons